SCOLIOSE BEHANDELING MET SCHROTH THERAPIE VOOR VOLWASSENEN EN KINDEREN

Wilt u scoliose pijnklachten verminderen?


Wilt u verdere progressie van scoliose tegengaan?

Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er ontstaat een bocht in de wervelkolom en deze draait om zijn eigen as. De term scoliose komt uit het Grieks en betekent вЂ˜verkromming’. De niet-medische term is вЂ˜kromme rug’. De afwijking van de wervelkolom kan zowel een S als een C vorm hebben. De verdraaiing van de wervelkolom veroorzaakt op borsthoogte aan de rugzijde een bolling van de ribben. Die bolling wordt ook вЂ˜gibbus’ genoemd.
kep kep kep
kep
kep kep

De bolling wordt goed zichtbaar bij de buktest: door naar voren buigen van de rug met gestrekte knieГ«n. Als u deze symptomen van de rugafwijking herkent bij uw kind is het raadzaam om contact op te nemen met een Schroth therapeut.
Buktest of Adam's Forward Bend Test:

kep

In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen scoliose en komen er ieder jaar circa 1.000 nieuwe patiënten bij, meestal meisjes tussen de tien en achttien jaar. Per jaar worden zo’n 6.500 patiënten in een ziekenhuis behandeld, waarvan er ongeveer 600 geopereerd worden.
In de meeste gevallen (80%) is de oorzaak van de scoliose onbekend. Dan is er sprake van een zogenaamde idiopatische scoliose; het meest voorkomende type scoliose. De spieren en wervels zijn hierbij normaal aangelegd, maar tijdens de groei ontstaan door een nog onbekende oorzaak een lastig te corrigeren verwringing/vervorming.

Oorzaken van een niet-idiopatische scoliose zijn: aangeboren wervelafwijkingen, afwijkingen in het wervelkanaal, degeneratieve afwijkingen (вЂ˜slijtage’), neuromusculaire aandoeningen, spierdystrofie, polio, syndroom van Marfan, tumoren, reumatische afwijkingen en geboorteafwijkingen.

Deze wervelkolomdeformatie wordt uitgedrukt in een Cobbse hoek, die door de orthopeed wordt berekend.
Door scoliose kun je de wervelkolom moeilijker bewegen en soms beperkt dat ook de werking van de longen. Vooral op latere leeftijd kan scoliose leiden tot pijn en vermoeidheid. Daarnaast vinden patiГ«nten het lastig dat hun rug er anders uitziet dan die van anderen. Scoliose kan door de lichamelijke beperkingen en cosmetische effecten een grote impact hebben op het dagelijks leven en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een patiГ«nt en zijn/haar omgeving.
Meer informatie over scoliose kunt u vinden op http://www.scoliose.nl/ de Vereniging van scoliosepatiГ«nten.

kep

Schroth therapieDe Schroth methode is een driedimensionale oefentherapie die specifiek ontwikkeld is voor patiГ«nten met wervelkolomdeformiteiten, zoals:
 • scoliose
 • kyfose
 • houdings gerelateerde afwijkingen/klachten


Deze oefenmethode is in Duitsland ontwikkeld door Katharina Schroth in het begin van de 20e eeuw. Zij ontwikkelde de Schroth-methode voor scoliose, gebaseerd op haar persoonlijke ervaringen met Scoliose als tiener. In Duitsland wordt deze behandelmethode al jaren met veel succes toegepast, zowel bij jongere als oudere patiГ«nten. In Nederland is deze behandelmethode tot dusver nog vrij onbekend maar doet snel zijn intrede vanwege goede resultaten. Daardoor wordt deze methode steeds bekender.
De Schroth methode behandelt scoliose naar eigen geclassificeerd patroon. Het doel van de therapie is de verergering van de scoliose te voorkomen, en te verminderen. De Schroth Best Practice therapie bestaat uit houdings-en bewegingscorrecties gericht op het dagelijks leven. Zo leert de patiГ«nt om te staan, te zitten en te lopen op een wijze die de scoliose afremt. Het oefenprogramma wordt op basis van maatwerk vastgesteld.

Schroth 3D biedt de mogelijkheid om nog nauwkeuriger op de verkromming in te zoomen. Hierdoor kunnen oefeningen zo gericht mogelijk worden vastgesteld. De oefeningen richten zich op driedimensionale veranderingen van de wervelkolom. Alle oefeningen streven, in tegenstelling tot andere behandelmethoden, geen symmetrie na maar zelfs overcorrectie van de krommingen. Ze richten zich op soepelheid, spierversterkingen en het ontlasten van de wervels, en worden altijd gecombineerd met speciaal daartoe ontwikkelde ademhalingstechnieken.

 • de deformiteit van de wervelkolom te corrigeren
 • de vooruitgang van de deformiteit tegen te gaan
 • voorkomen en/of verminderen van de pijnklachten
 • functioneel oefenen en dit leren toepassen in het dagelijks leven
 • houdingsverbetering
 • verbeteren van neuromusculaire ontwikkeling ten behoeve van posturale correctie
 • verbeteren van cardio-pulmonale functie
 • verstreken van de vitale capaciteit en mobiliteit van ribben
 • spierversterkende doelen ter verbetering van het uithoudingsvermogen en evenwicht
 • voorkomen van de noodzaak van het dragen van een brace of operatief ingrijpen
 • cosmetische veranderingen
 • verbeteren van de kwaliteit van leven


Vooral bij oudere scoliosepatiГ«nten, maar ook bij patiГ«nten met andere wervelkolom deformiteiten komen pijnklachten geregeld voor. De Schroth oefeningen kunnen helpen om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

Diagnose en behandeling

Scoliose gaat nooit vanzelf over. Bij groeiende kinderen kan het zelfs verergeren. Scoliose moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden ontdekt om een effectieve behandeling te kunnen uitvoeren.

Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat vroegtijdige ontdekking en tijdige aanpak gunstige effecten hebben op het verminderen en voorkomen van verdere deformatie. Uit de literatuur komt eenduidig naar voren dat de volgende factoren de kans op progressie beГЇnvloeden:

 • de leeftijd van de patiГ«nt op het moment van ontdekken
 • de lokalisatie en grootte van de bocht.
 • aan groei gerelateerde factoren zoals de mate van skeletrijpheid (teken van Risser),
 • het al dan niet ingetreden zijn van de menarche (menstruatie).

kep kep kep kep

De diagnose moet worden vastgesteld door een orthopeed in een operatief/conservatief behandelend ziekenhuis (OCBZ) of een conservatief behandelend ziekenhuis (CBZ). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.scoliose.nl

Afhankelijk van de ernst en de groeiverwachting wordt de duur en intensiteit van de behandeling bepaald: uitsluitend oefentherapie, of oefentherapie gecombineerd met brace behandeling. Bij ernstige verkrommingen wordt de wervelkolom operatief gecorrigeerd en vastgezet.

In alle gevallen kan de Schroth therapeut begeleiden, informeren en steunen bij het leren omgaan met de scoliose. Behandeling is altijd maatwerk!
Aangezien idiopatische scoliose een aandoening is die zonder therapie kans op verergeren heeft, wordt het als een progressieve aandoening gezien. De behandelingen worden daarom vaak vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij u wel rekening dient te houden met uw eigen risico. Bij kinderen is er geen eigen risico.

PATIГ‹NT ERVARINGEN

Sinds een half jaar Schroth-therapie. De eerste weken bracht ik in totale verwarring door alsof ik opnieuw moest leren staan, zitten en lopen en dat was ook zo. Ik was compleet afwezig voor andere, gewone dagelijkse bezigheden. Het frustreerde me dat ik decennia lang serieus de voor mij verkeerde oefeningen had gedaan, met als enig voordeel dat ik nog wel soepel ben. De logica van Schroth-therapie is namelijk zo onweerlegbaar dat ik niet anders kon doen dan deze kans grijpen om de vooruitgang en de pijn te verminderen, te stoppen, of zelfs te verbeteren. In eerste instantie protesteerde elke nooit gebruikte of nooit goed gebruikte spier door even flink in een kramp te schieten. Daarna kwam moeheid, soms spierzwakte, vooral nadat ik thuis had geoefend. . Door mijn enthousiasme heb ik de neiging over mijn grens te gaan en moet ik mijn pauzes beter indelen. Schroth-therapie heeft een impact op mijn hele gestel, ik heb het gevoel alsof ik herstellende ben. Het leuke van de Schoth-therapie is dat je de oefeningen niet klakkeloos opvolgt, maar ze ook visualiseert, daardoor begrijp je ze beter (al gaan ze nog niet van een leien dakje ). Als je eenmaal het hoe en waarom van de oefeningen begrepen hebt, wil je met deze therapie niet meer stoppen.
Ik ben Fiona, 17 jaar oud. Sinds eind 2016 begeleid Gabriela mij door middel van Schroth therapie. Mijn scoliose werd ontdekt toen ik 13 jaar oud was en sindsdien ben ik terecht gekomen in een constante cyclus van wekelijkse fysio en Mensendieck behandelingen. Mijn houding werd intensief gecorrigeerd, maar ik begreep nooit goed wat ik aan het doen was. Dit is één van de dingen die mij het meest aanspreekt bij de Schroth therapie. Ik begrijp nu veel beter hoe mijn lichaam in elkaar zit, wat er met mijn spieren gebeurd door de scoliose en waarom bepaalde oefeningen mij heel erg helpen en anderen totaal niet. Behalve oefeningen die gericht zijn op het versterken van specifieke spieren in mijn rug om mijn scoliose tegen te gaan, leer ik ook hoe ik in het dagelijks leven mijn houding moet aanpassen. Ik heb op een nieuwe manier leren lopen, staan en zitten. Sinds ik ben begonnen met de Schroth therapie merk ik een ontzettend grote vermindering in de pijn die ik dagelijks had. Deze pijn is namelijk grotendeels verdwenen en dat had ik me een paar maanden geleden niet voor kunnen stellen. Toen ik in januari naar het ziekenhuis ging voor controle was op de foto te zien hoe ik, na 3 jaar achteruitgang van mijn bocht, voor het eerst een verbetering van 42 naar 37 graden had. Ontzettend goed nieuws natuurlijk en dit na pas een maand intensieve Schroth therapie. Ik ben heel erg tevreden met mijn vooruitgang en weet dat ik nog lang niet uitgeoefend ben dus dat beloofd veel goeds voor de toekomst. Schroth therapie heeft mij een nieuw perspectief op mijn scoliose geboden en dat zou ik iedereen aanraden.

Een jaar later schrijft Fiona haar vervolg ervaring:

'Inmiddels is het alweer een jaar geleden sinds ik dit schreef en heb ik vorige week weer een controle gehad in het ziekenhuis. Mijn bocht is onveranderd gebleven en dus stabiel. Ontzettend goed nieuws dus! Bovendien heb ik bijna geen pijn meer en voel ik dat ik elke week sterker wordt. Toen ik anderhalf jaar lang een brace droeg was het erg verleidelijk om geen oefeningen meer te doen, omdat ik het idee had dat ik de hele dag al bezig was met het stabiliseren van mijn bocht. Toch ben ik doorgegaan met al mijn therapieГ«n en oefeningen; dit is namelijk noodzakelijk om ook na het dragen van de brace de scoliose stabiel te houden. Een brace zorgt ervoor dat je niet wegzakt in de bocht en oefent druk uit op bepaalde delen van je lichaam om de scoliose tegen te gaan. Maar uiteindelijk zijn het je eigen spieren die je recht op houden, ook wanneer de brace niet meer nodig is. Dit is waar schroth therapie mij ontzettend mee heeft geholpen. Weet welke spieren je wanneer gebruikt en ook waarom je bepaalde spieren meer moet trainen dan anderen. Een tip aan iedereen die een brace draagt is dus: Zorg dat je tussen het dragen van je brace door veel blijft bewegen en houd je spieren actief! Ooit gaat de brace af en dan zijn het je spieren die je verder gaan helpen.
Schroth therapie bestaat uit zware oefeningen die veel motivatie en doorzettingsvermogen vereisen, maar het is voor mij de beste therapie geweest in de afgelopen 5 jaar. Het heeft mij zelfverzekerder gemaakt, sterk en optimistisch over de toekomst!'
Al jaren was ik op zoek naar een oefentherapie voor scoliose. Sinds jaren volgde ik medische training bij een rugschool. Vaak vroeg ik om wat meer specifieke oefeningen die geschikt voor mij zouden zijn. Men wist hier te weinig van af. In een editie van Wervelingen, het blad voor leden van de vereniging voor scoliosepatiГ«nten, las ik een informatief artikel over de Schroth therapie. Ik ben toen op zoek gegaan naar een Schroth therapeute. Hierbij is belangrijk dat de therapeute samenwerkt met de behandelend arts, wat vooral voor kinderen noodzakelijk is. Het voordeel van deze oefentherapie is dat de therapeute heel veel van scoliose weet, je bewust maakt van je houding en de oefeningen specifiek voor mensen met scoliose zijn. Deze moet je wel thuis blijven doen. Mijn houding is verbeterd en ik ben sterker geworden.
Hallo, ik ben Pien, een vrouw van 42 jaar. Toen ik 14 was is mijn scoliose ontdekt en heb ik jaren een boston brace gedragen, terwijl ik ook wekelijks Mensendieck-therapie volgde. Rond mijn 18e was ik voorlopig “uitbehandeld” en waren mijn bochten stabiel tegen de 40 graden aan. Ik ben mij altijd bewust gebleven van mijn scoliose, maar had nooit klachten en amper beperkingen bij bewegingen. Van de artsen mocht ik alleen geen holle rug maken, dat heb ik onthouden. Ik sportte altijd veel. De aandacht voor mijn scoliose schoof naar de achtergrond, wat ook fijn is. Tot zo’n twee jaar geleden. Ik kreeg steeds vaker pijn in mijn rug bij het sporten, maar ook bij dagelijkse bewegingen in huis en op kantoor. Soms deed gewoon met gestrekte benen liggen al pijn. En ik stond steeds vaker voorover gebogen, als een oud dametje. Tijd om mijn rug te laten controleren door een orthopeed. Uit de röntgenfoto bleek dat mijn scoliose weer progressief was. Het advies van de Sint Maartenskliniek: Schroth-therapie en rekening houden met een operatie op termijn afhankelijk van verdere ontwikkelingen.
In het najaar van 2016 ben ik bij Gabriella van start gegaan met de Schroth-therapie. Ik was bereid hard te oefenen en flink te zweten. Push-ups, buikspieroefeningen, kom maar op, dacht ik. Ha, daar had ik mij in vergist. Want zo werkt Schroth therapie niet. Het zijn kleine bewegingen, subtiele oefeningen eigenlijk, die met zeer veel precisie moeten worden uitgeoefend. Niet zwaar, wel moeilijk. En dat was wennen. Ook omdat ik eerst het gevoel had dat ik niet zoveel deed en niet wist of wat ik deed wel zin had. De goede kant op ademen, het bekken kantelen, je ribben de juiste kant op roteren en shiften, een schouderblad naar binnen trekken, en dan nog ergens een spier aanspannen, allemaal tegelijk. De oefeningen doe je met veel hulpmiddelen (kussentjes, elastieken, een wandrek en schoonmaakzwabbers, die dienst doen als steunpilaren, geen grap). Maar na een paar herhalingen van een oefening voel ik dat wel degelijk in mijn lijf en word ik “moe”. Een ander soort moe dan ik ken van het sporten. Het kost mij best veel moeite om de oefeningen thuis in te passen in mijn drukke schema, maar inmiddels heb ik een ritme gevonden dat voor mij werkt. Ik doe de oefeningen vooral op de dagen dat ik niet werk, op woensdag en in het weekend. Soms ook tussendoor, afhankelijk van of ik pijnklachten heb of niet. Want dat is natuurlijk de beste motivatie die er is om de oefeningen te doen: de klachten verdwijnen meestal snel na een paar oefeningen. Wonderbaarlijk. Mijn pijn is absoluut verminderd. Het beste is elke dag je oefeningen doen, maar dat haal ik eerlijk gezegd niet. Omdat ik ook wilde blijven sporten, waarbij ik zoveel mogelijk van wat ik bij Schroth heb geleerd probeer te integreren in de bewegingen. Schroth heeft me een beter inzicht in mijn scoliose gegeven, in de anatomie van mijn eigen lichaam, wat er gebeurt bij verschillende bewegingen en daarmee ook een gevoel van controle. Ik vertrouwde mijn rug niet meer toen ik begon en dat vertrouwen is nu na 9 maanden weer terug. Ik durf weer meer en voel me een stuk sterker. Ik wacht met spanning de volgende röntgenfoto af. Gabriella legt als therapeute en ervaringsdeskundige geduldig uit, corrigeert je tijdens de oefeningen, stimuleert, is soms streng, maar kijkt en luistert goed naar haar cliënt en wat die aankan. Volgens mij zou elke scoliose patiënt Schroth therapie moeten uit proberen. Omdat het zo uniek is en op jouw eigen specifieke scoliose is toegesneden.
Ik ben Mirre, 16 jaar oud en toen ik 15 was werd er ontdekt dat ik scoliose heb. Ik ben zo snel mogelijk met schroth therapie begonnen om ervoor te zorgen dat mijn scoliose niet zou verergeren. Dankzij de therapie heb ik het gevoel dat ik meer controle heb over mijn lichaam en is mijn houding verbeterd. Ik krijg snel pijn in mijn rug als ik lange tijd achter elkaar zit, maar ik heb geleerd hoe ik kan zitten om dit tegen te gaan. Ik heb zelf sporten nooit echt leuk gevonden, maar sinds ik begonnen ben met de therapie vind ik bewegen veel leuker. Naast scoliose heb ik al een lange tijd last van mijn gewrichten. Terwijl mijn gewrichten niet het doel zijn van deze therapie, heb ik hier toch verbeteringen in opgemerkt.
Ik ben nu bijna een jaar bezig en ben teruggegaan naar het ziekenhuis om te kijken of mijn draaiing was toegenomen. Gelukkig is dankzij de schroth therapie mijn scoliose hetzelfde gebleven. Ik blijf doorgaan met de therapie om mijn spieren sterker te maken en om verergering van mijn scoliose tegen te gaan en hoop dat ik mijn bocht kan verbeteren.
Few days before going on holiday we discovered that there was something wrong with the back of our daughter, 14 years old. Took about 3 months to get an appointment in the hospital. The first doctor appointment when rather quick and were sent away with the advice to wait another 6 months and check again how things develop. To stay put and wait- that was a hard thing to accept! The scoliosis was judged as a “mild case” ( 32 deg ??) and on our question if we should look for some physiotherapy, specifically the “Schroth method” the answer was “it’s up to you; it was not scientifically proven to do any good”.

In this period we were frantically reading about scoliosis on the internet. Like about anything else, there is a lot of read and get scared of. I came across the website of www.fysiotherepiebarel.nl and got in touch with Gabriela Eshuis-Kacanski. She was very helpful and flexible to accommodate a quick intake appointment. She helped with providing all sort of information and advice. She directed us to an alternative hospital where the “Schroth method” was recognized. We sere extremely happy and went there for a second opinion Gabriela made a personal plan for our daughter’s exercises and managed to keep her motivated also to do them at home (from time to time motivation is still an issue though..). To a parent with a scoliosis diagnosed child , Gabriela was very helpful and supportive. We felt we could share our worries and concerns and we always got the attention and most important, a sensible advice. One year later we had another X-ray and exam at the hospital. The scoliosis did not progress which was already a great achievement. Brace was not prescribed and we were encourage to continue with the Schroth method physiotherapy.
Every time I walk out of therapy, I always feel improvement whether it is I can stand taller or my back is no longer tense or the muscles in my back have been strengthened. Gabriella is an amazing therapist who looks out for the needs of her patients and is always there to help me improve my back. Her encouragement keeps me going as I fight to strengthen my back and make it straight again. I know that the path to a straighter back is long and hard, but Gabriella does a good job of trying to shorten the time and help you get strong and even closer to your goal of a straight back. Brayden

Shannon, mother of Brayden
We have been coming to Gabriella for Schroth therapy for 4 months now. Gabriella is very patient and kind. She truly cares for the wellbeing of her patients. She has extensive knowledge about scoliosis and the required therapy. Her therapy techniques are up to date and relevant. In this short period of time, we have seen great results and significant improvement. I would highly recommend Gabriella to anyone looking for Schroth therapy.
Mijn orthopeed was degene die mij verwees naar de Schroth methode. Vanaf mijn jeugd ben ik onder behandeling voor mijn scoliose. Het begon met een verkromming in mijn wervelkolom van rond de 20 of 30 graden, ondanks wekelijkse oefentherapie en ook een brace (die ik als tiener vast te weinig droeg wegens het extreme ongemak van het strakzittende, keiharde omhulsel wat alles samenperst vanaf het borstbeen tot aan de bovenbenen om de wervelkolom zo min mogelijk speling te geven en de bocht tegen te gaan). Ik ben goed bekend met oefentherapie en Mensendieck die ik regelmatig van allerlei fysiotherapeuten heb gekregen om de souplesse te behouden en progressie van de verkromming, die nu ongeveer 60 graden meet, tegen te gaan.
Inmiddels ben ik een 40’er en heb ik een regulier leven maar ik kreeg wel klachten als stijfheid, regelmatig je rug die “vast zit”, algehele vermoeidheid en pijn die vaker de kop opstaken. Dat terwijl ik dacht dat ik dus mijn eigenzinnige wervelkolom had leren kennen en ook wist hoe ik ermee moest omgaan.
Nu, na 6 maanden Schroth therapie ben ik hierop wel teruggekomen. Gabriella leert mij mijn wervelkolom in toom te houden middels specifieke en diepgaande bewegingen die in verbinding staan met elkaar om zodoende een bepaald resultaat te bewerkstelligen. De therapie is verdergaand dan bij de fysiotherapeut, die kort gezegd de rug-en buikspieren traint en zodanig de houding ook verbeterd. Schroth therapie behelst een voor mij geheel nieuw scala aan bewegingen en oefeningen. Ik heb spieren in mijn torso leren kennen waarvan ik geen weet had, maar die wel de wervels aansturen. Ook is het verbazingwekkend welke kennis er eigenlijk ontbreekt bij de reguliere fysiotherapeut, Schroth therapie is doelgerichter en verbetert mijn levenskwaliteit op een veel groter vlak. Je leert van Gabriella ademen, zitten, staan, lopen, waarbij je de optimale balans probeert te vinden om de wervelkolom te beheersen en ook heel belangrijk, de verkromming tegen te gaan. Onderontwikkelde kanten worden aangesproken en spanningen juist langduriger weggenomen, dit alles op een wijze die in je dagelijkse leven eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten worden.
Gabriella is een therapeute die beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van scoliose en de therapiemogelijkheden daarvoor. Deze informatie deelt ze graag waarbij haar inzet en betrokkenheid niet onopgemerkt blijft. Ik beschik niet altijd over het geduld om alles netjes en degelijk uit te voeren, maar er ontsnapt weinig aan Gabriella’s nauwgezette blik en dat levert gewoon resultaat op, daardoor heb ik er echt een beetje spijt van dat ik hier niet eerder aan ben begonnen.
Er is toch nog licht aan het einde van de tunnel' dacht ik toen ik per toeval op Schroththerapie stuitte. В Ik was een jaar of 15 toen bij mij een scoliose (convex 76/85) werd vastgesteld. Een grote schok die deels van mij een ander mens maakte. Schaamte en ook schuld (gek genoeg) waren de belangrijkste emoties. De geplande operatie ging uiteindelijk niet door in verband met mijn longen (cystic fibrosis). Ik kreeg een hand van de orthopeed: "Succes met je leven. Bij last kom je maar weer terug."

В De jaren erna bleef ik sporten (hardlopen, fietsen, zwemmen). Ik had weinig klachten dan een wat vermoeide rug en af en toe een incident dat met yoga en mensendieck verholpen kon worden. Ook mijn longen bleven het goed doen. Tot enkele jaren geleden ik tijdens het wandelen steeds vaker merkte dat mijn heup mijn onderste rib raakte en het onderliggende orgaan (lever?) pijn begon te doen. Ik wist het nog een tijdje te negeren, maar toen ook het staan en zitten steeds vervelender werden ging ik me Г©cht zorgen maken. Ik had al weleens gelezen over organen die in de verdrukking konden raken met de dood als gevolg!! en zag het somber in. Opereren leek tot dan toe de enige oplossing en ik was dan ook aangenaam verrast te lezen over Schroth. Sinds 14 maart 2018 ben ik bij Gabriella. Ik dacht met een paar oefeningetjes toe te kunnen, maar van die gedachte werd ik gauw verlost. Inmiddels is mijn huis een gymzaal en doe ik iedere dag wel iets. Het werpt zijn vruchten af. Waar ik eerder niet bij bepaalde pijntjes kon, lijkt het nu alsof ik de beschikking heb gekregen over kleine onderhuidse handjes die spieren oprekken waarvan ik niet wist dat ik ze had, maar die wel de kramp in bijvoorbeeld mijn rechterheup veroorzaakten.

Daarnaast is er het zakje rijst onder mijn linker bil waardoor ik ineens stil kan blijven zitten op een stoel zonder steeds het ene been over het andere te moeten slaan om mijn onderrug te ontlasten. In bed lig ik met een rol onder mijn linkerzij wat er mede aan bijdraagt dat ik met een minder pijnlijke rechter heup wakker wordt. Staan en lopen gaan ook volgens de regels van de Schroth. Ik voel me een balletdanseres immer werkend aan een rechte sterke houding. Dit beeld helpt.

Verbeelding is voor mij een belangrijk gereedschap om alle behoorlijk ingewikkelde oefeningen onder de knie te krijgen. Schroth is heel veel tegelijk: vastgesnoerd aan riemen en/of elastieken met kussentjes op allerlei plekken onder je rug en stokken in je handen om je schouderbladen te openen, aanspannen, ontspannen, diagonaal ademen. In het begin voelde ik me slap en wiebelig en onzeker over of ik het wel goed deed. Maar gaandeweg ervaar ik steeds beter welke spier of pees ik aan het aanspreken ben. Naast het rek- en strekwerk zijn er de oefeningen gericht op het versterken van de torso en het herkennen en inwisselen van voorkeurshoudingen om de bochten tegen te gaan.

В Gabriella ondertussen levert maatwerk. Ze overlaadt me met kennis en oefeningen. Ze is accuraat en ambitieus Г©n kent zelf de 'pijn' van een dergelijke vergroeiing.

Van even grote waarde vind ik dat ze naast therapeut architect is. Want wat verschilt een lijf met een bouwwerk en de verdeling van krachten? Regelmatig stut ze haar verhaal met technische begrippen zoals 'het moment', wat zoiets betekent dat (zware) dingen lichter worden als je de arm verkort ofwel tegen je lijf aandrukt. In het geval van de scoliose is het gezonder om zГі te tillen dan met je (voorkeurs)arm waarmee de scheefstand in stand gehouden houdt wordt en uiteindelijk verergerd.

Gabriella houdt niet van half werk en kijkt verder dan haar eigen praktijk. Zo probeert ze samen met anderen uit het vak beweging te krijgen in de conservatieve aanpak van scoliose in Nederland.

Het lijkt me nodig. Sinds ik begonnen ben met Schroth hoorde ik van drie meisjes die op de nominatie staan voor een operatie. Nu ben ik geen dokter en kan dus alleen voor mezelf praten. Maar ik dank de longarts (en mijn ouders) tot op de dag van vandaag dat ze haar collega wist te overtuigen dat opereren voor mij onder de streep negatief zou uitpakken. Ze kreeg gelijk. Mijn longfunctie is meer dan dertig jaar later bijna ongewijzigd en mijn rug heeft me nooit belemmerd alles te doen wat ik wilde doen. OkГ©, recht zal ie nooit meer worden; helaas was ik toen nog niet bekend met Schroth. Maar dansend de honderd (en meer) halen, daar reken ik nu wel op :-)
Ik ben Roy, 16 jaar oud. Op mijn 14de, tijdens mijn groeispurt, werd het duidelijk dat er iets mis was met mijn rug. Toen we langs gingen bij de huisarts werd ons gelijk verteld dat ik scoliose had. Na een bezoek aan het ziekenhuis werd ik verwezen naar een oefentherapeut. Al gauw kwamen we uit bij Gabriella. Zij sprak ons vooral aan, omdat ze gespecialiseerd is in scoliose. Ik zag eigenlijk vooral op tegen het vele oefenen en zoals verwacht moest dit ook gebeuren. Het werd me al gauw duidelijk dat Gabriella scoliose erg goed begrijpt en dit legt ze ook heel goed uit, waardoor ik zelf ook eindelijk begrijp hoe mijn rug in elkaar zit. Ik vertelde dat ik vooral met voetbal en werk (waarbij ik veel zware dingen moet tillen) veel last had van mjn rug. Die klachten waren al snel veel verminderd en meestal ook volledig verdwenen door de goede uitleg over hoe ik moest tillen en hoe ik mijn houding kon verbeteren. De oefeningen die ik doe zagen er op het eerste oog heel gek uit, maar nadat ik wist hoe mijn rug in elkaar zat werden ze volledig duidelijk. Wat ik fijn vind is dat veel (meestal wat kleinere) oefeningen terugkomen in andere oefeningen waardoor je altijd wel wat herkent bij de nieuwe oefeningen. Er zijn na een half jaar en een volledig jaar later nieuwe foto’s gemaakt. Hier zag je duidelijk een verschil in mijn houding en de kyfose die goed verbeterd was. De bocht was niet versterkt en mijn rug stond in het geheel meer in het midden. Goed nieuws dus!

Bonita (moeder van Roy): Ik ben zeer tevreden over de behandeling en begeleiding van Gabriella. Zij is deskundig, rustig en weet Roy alles goed over te brengen. Ik zie een duidelijke verbetering in de houding van Roy. Ik ben blij dat Roy bij haar onder behandeling is geweest
I am Maarten, 19-year-old. I was under supervision by Gabriela through Schroth therapy. One of my former physiotherapists found out that my back was curved, and she said that this was irreversible and that around 60 years old I would find myself having a lot of pain in my back.

This sounded scary for me. She tried to ease some symptoms as a result of the curvature. Nothing that we did had any effect. After she retired, I had two more physiotherapists; the last one finally had the answer. She said that I probably had scoliosis (the curvature of the spine). She said that we had to go to the hospital to make an X-ray picture and indeed I had scoliosis. Around six months (January 2018) I made the second X-ray photo. The curvature was stable, and thus it didn’t progress any further in the future. So according to the doctor, this was it. I still had discomfort from the symptoms, so my dad went on the internet to find out if there was anybody who could help me. This is how we met Gabriella.

I started in June 2018, and at the beginning, the Schroth therapy was very hard for me because it was different from the вЂ˜regular’ physiotherapist. After a few sessions, the symptoms went away, but I still had some issues with them in the morning after waking up. Not only did I get the exercises to correct my spine but I also got reminders of how to walk, sit and sleep. This was very helpful.

I also am into calisthenics since 2018; this is also something that can help strengthen your back. I also discussed my workout routine to make it optimal for my attempt to reverse my scoliosis. After six months of training, I reduced my curvature angel (when doing the bending test) from 8° to 6,7°. I was amazed that I made any progress, so this gave me more motivation to continue the exercises. I haven’t measured my Cobb angle in the hospital yet, but my starting angle was 25°.

I am happy that I have not to pain anymore. I am going to continue with the exercises and calisthenics to make my body and in particular my back stronger.

I would recommend this therapy for anybody who is willing to not only work hard during the session, but also take active part in doing the exercises at home and as a result stabilize your condition and probably even correct it.
Even voorstellen: ik ben Yvonne en mijn leeftijd is 60 jaar.

Ongeveer rond mijn 20ste is mijn scoliose ontstaan en werd bij bukken licht zichtbaar. De orthopeed, die destijds met mij de röntgenfoto’s besprak, zei: “Er zijn ergere dingen, waarschijnlijk zul je er pas rond je 50ste last van kunnen gaan krijgen”. Over eventuele therapie hebben we het niet eens gehad.

Ik was allang blij dat er вЂ˜niets ergs’ uit de foto’s was gebleken en echte pijnklachten had ik gelukkig niet. Eigenlijk kon ik altijd gewoon allerlei activiteiten doen op mijn eigen tempo. So far. So good. Naarmate de jaren verstreken en druk/stress op de loer lag, werd mijn rug echt mijn zwakke plek. Geen pijn, wel een zeurende vermoeidheid. Het hoorde nu eenmaal bij mijn leven....

De arts kreeg - verdorie - inderdaad gelijk! Inmiddels 50 geworden en in de overgang, ging het geleidelijk bergafwaarts en mijn bocht verergerde snel. De laatste meting heeft 86 graden Cobbse hoek laten zien. Ik ging steeds schever lopen, werd daardoor steeds eerder moe. Een middagje in de stad lopen kon ik wel vergeten, deed alleen de nodige dingen. Even onderweg gezellig een kop koffie drinken om uit te rusten, ho maar, op veel terrasjes staan steevast de - voor mijn rug - verkeerde stoelen.
Kleding kopen levert ook problemen op, strakke t-shirtjes zijn voor mij niet weggelegd, mijn kast hangt vol met wijde bloesjes om mijn вЂ˜lelijke’ rug te verdoezelen.
Je loopt tegen zoveel dingen aan waar een ander geen weet van heeft, je leven wordt er echt door belemmerd.
Tegenover de buitenwereld probeerde ik zoveel mogelijk gewoon aan sociale verplichtingen te voldoen, vooral niet aanstellen of afhaken. Het brak me op.
Uiteindelijk ben ik een medisch traject in de St. Maartenskliniek te Nijmegen ingegaan. Na drie jaar achtereen onderzoeken en foto’s, kreeg ik het advies voor Schroth therapie. Hier had ik nog nooit van gehoord, maar op de een of andere manier had het voor mij een вЂ˜magische’ klank en ben ik me er meteen in gaan verdiepen.
Nu ben ik absoluut een nuchter type, zweverig gedoe is mij vreemd, maar het mag toch een klein (groot!) wonder heten dat dit op mijn pad gekomen is.
Door deze therapie en, zeker dankzij Gabriella, ben ik werkelijk positiever tegen deze aandoening aan gaan kijken. Erg jammer dat scoliose nooit over zal gaan, maar het is een enorme opluchting voor mij, dat ik nu weet wat ik er zelf aan kan doen bij erge last/vermoeidheid.

Inmiddels heb ik er een jaar van oefenen op zitten en ben ik er nog (lang) niet. Het geeft me veel voldoening als ik de progressie tegen kan gaan, maar wil uiteraard het allerliefste winst boeken! De oefeningen zijn best zwaar maar ook вЂ˜leuk’. Discipline is een vereiste, maar eerlijk is eerlijk, ik heb er ook wel eens geen zin in en sla heus wel eens een dagje over. Het is best een lang proces om je eigen lichaam te leren kennen, maar soms valt ineens het kwartje en is dat een overwinning! Dat houdt de moed er in. De eerste keren vond ik de oefeningen voor вЂ˜De spiegel’ heel confronterend, maar alles went en nu ben ik er vertrouwd mee.

Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld geworden, maar mensen verwonderen zich bij ons thuis over de attributen die her en der вЂ˜rondslingeren’. Matjes, kussens, krukje, bezem, telescoop-raamstokken en, bij gebrek aan een wandrek, riemen vastgebonden aan de tafelpoot. ..’Hebben jullie een hond...?’...

Ik kan er met Gabriella kostelijk om lachen.
Maar dan direct weer aan het werk! Het uurtje is altijd zo snel om. Gabriella is heel secuur in haar werk en zeer betrokken bij haar patiГ«nten, ze kijkt goed naar het totaalplaatje. Op haar advies heb ik nu steunzolen laten aanmeten, dit helpt echt goed tegen de rugklachten, in combinatie met de oefeningen natuurlijk, ik kan weer veel langer wandelen!
Fijn om zoveel kennis bij een therapeut te vinden. Naast de Duitse Schroth therapie heeft Gabriella ook de Barcelona Schroth opleiding eigen gemaakt. Ze geeft graag alle uitleg die nodig is om een oefening te begrijpen.
In eerste instantie volg ik deze lessen natuurlijk voor mijzelf, maar alle energie die Gabriella in haar patiГ«nten steekt, moet ook beloond worden! Onze wisselwerking ervaar ik als zeer prettig, dat is voor mij een goede stimulans.
Het zou mooi zijn voor ons beiden als wij goede resultaten behalen. Het gaat ons lukken!!!
Ik ben een vrouw van 54 jaar. Na lange tijd, zonder resultaat, bij een rug fysiotherapeut onder behandeling te zijn geweest, kwam ik bij GabriГ«lla terecht. Mijn rugklachten en hierdoor vermoeidheidsklachten verpestten echt een beetje mijn leven.

Het eerste bezoek vond ik al waardevol want er volgde een uitgebreid onderzoek en eindelijk iemand die mijn klachten begreep. GabriГ«lla zei mij dat het hard werken zou worden. Dat bleek inderdaad het geval. Na de eerste consulten was ik dan ook best moe. Ik heb vrijwel dagelijks de oefeningen gedaan. In het begin is dit best wennen want het zijn oefeningen die ik totaal niet kende en in de beginperiode ook best pijnlijk. Je moet dus wel gemotiveerd zijn als je aan Schrottherapie begint.

Ik vind GabriГ«lla zeer deskundig en betrokken. Naast de Schrotoefeningen geeft zij ook veel adviezen hoe de rugklachten zoveel mogelijk te beperken in het dagelijks leven en met sporten.

Ik ben nu een klein jaar verder en het gaat goed! Ik ben niet klachtenvrij maar de klachten zijn beduidend minder aanwezig en ook de intensiteit is afgenomen. Wel zal ik de oefeningen regelmatig blijven doen, want de klachten nemen nog toe als ik dit niet doe. Dit is het dan ook zeker waard, ook als ik eigenlijk geen zin heb.

Ik kan het iedereen die genoeg motivatie heeft dan ook zeker aanbevelen. Ik ben er echt heel blij mee en GabriГ«lla heel dankbaar voor alle support.
Ik ben een meisje van 14 jaar en was 13 toen ik erachter kwam dat ik een scoliose had. Ik heb er nog nooit last van gehad, maar ik had er toch echt één. Toen wij het hoorden, is mijn vader gelijk gaan zoeken naar andere opties dan een brace. En toen kwam hij bij Gabriella uit. Na flink oefenen en veel support van Gabriela, is mijn bocht verminderd van 33 naar 25 graden! Het is belangrijk dat je met Schroth therapie ook thuis veel oefent, ik doe het minimaal 4 keer per week en het boekt vooruitgang. Ik heb zelf nog nooit een brace gedragen en toch is mijn bocht verminderd door Schroth therapie en natuurlijk door de steun van Gabriella.
Ik ben voor pijnklachten als gevolg van een scheve houding door acromegalie (teveel groeihormoon) onder behandeling geweest bij Gabriella Eshuis-Kacanski.
Mijn klachten betreffen geen zuivere scoliose. De verwachting was echter dat een behandeling op basis van kennis van scoliose en Schroth wel goed zou kunnen helpen.
Gabriella is heel open in het meedenken over klachten en oplossingen en toont zich daarbij nieuwsgierig.
Naast gericht behandelen legde ze goed uit hoe mijn houding is, welke oefeningen ik zelf kan doen en wat daarvan de achtergrond is. Dit met gebruik maken van foto’s en tekeningen.
De uitleg heeft mij houvast gegeven om thuis te oefenen en om vast te houden aan een dagelijks / wekelijks schema.
Na een relatief korte tijd beschik ik nu over goede handvatten om pijn beter te voorkomen (preventief) en pijn sneller aan te pakken (bij optreden van pijn).
Ik vind het heel fijn om een behandelaar getroffen te hebben die verder kijkt dan het toepassen van вЂ˜standaard oefeningen’, maar nieuwsgierig is en actief meedenkt over wat het beste past. Dit вЂ˜out-of-the box’ denken is nodig voor mijn a-typische klachten, is inmiddels mijn ervaring met acromegalie.
Mijn naam is Mariette en ik ben 58 jaar. Vanaf een jaar of 11 is bekend dat ik een scoliose heb. Toen ik studeerde sportte ik veel en de sportarts liet een X-foto maken. Hij keek bezorgd, gaf aan dat ik beter niet meer kon turnen ben beter kon gaan zwemmen. Verder gaf hij op een ernstige toon aan: вЂ˜tja het is een indrukwekkende bocht, maar je kunt er wel heel oud mee worden’. Het klonk niet vrolijk en zelfs wat onheilspellend maar ik durfde niet verder te vragen.
Eigenlijk heb ik er lang geen klachten van gehad en ik heb met veel plezier de kinderen in een draagzak op mijn rug gedragen. Jarenlang heb ik er nauwelijks aan gedacht. Mijn dochter bleek ook een scoliose te hebben en ze ging dapper en zonder mopperen in een brace. In die tijd vroeg ik ook nog even naar de gevolgen voor mijn scoliose en weer kreeg ik het antwoord: het is een erge bocht, je zult pijn krijgen maar je kunt er wel oud mee worden. Ook begreep ik dat is voor mijn 55e moest beslissen of ik me zou laten opereren вЂ˜anders zouden de schroeven niet meer houden’. Mijn dochter kreeg te horen dat ze trouw moest zijn met haar brace, want de operatie zou betekenen dat ze twee bezemstelen in haar rug kreeg en niet meer zou kunnen bukken (dat zei de ortopeed echt…). De brace bleek ondanks onze therapietrouw weinig te hebben geholpen en ze heeft wel gehuild dat ze вЂ˜geen bezemstelen in haar rug wilde’. Aansluitend hebben we samen strategisch de kop in het zand gestoken en zijn nog steeds allergisch voor het woord patient als het om onze rug gaat.
Vijf jaar geleden heb ik besloten om toch maar weer naar de orthopeed moest gaan. Ik naderde de 55 en wilde niet achteraf spijt krijgen dat ik een mogelijkheid had laten schieten. Er bleken toch meer operatiemogelijkheden te zijn en 55 jaar was geen harde deadline. De orthopeed kon geen duidelijkheid geven behalve een mij bekend zinnetje: je kunt er heel oud mee worden… (inmiddels voelde ik de verzwegen aanvulling wel aan… maar vraag niet hoe). Ik moest ieder jaar terugkomen maar vergat het uiteraard weer een paar jaar.
Twee jaar geleden trok ik mijn kop weer tijdelijk uit het zand en googelde wat patiГ«nten deden als ze klachten hadden. Op een Amerikaanse site vond ik dat вЂ˜Schroth-oefeningen’ hielpen bij pijn. Ik had er wel van gehoord maar had het steeds in het vakje вЂ˜onbewezen therapie’ gestopt. Ik ben zelf arts en ging Schroth artikelen lezen en tot mijn verbazing bleek dat er inmiddels wetenschappelijk bewijs is rondom de effectiviteit van Schrottherapie. Dat was voor mij de druppel om uit de ontkenning te stappen. Ik kwam in de praktijk van Gabriella en ben erg tevreden over de degelijkheid van haar aanpak. De oefeningen worden langzaam opgebouwd en ik ben me bewust geworden van spieren, hoeken en houdingen in het met mijn rug waar ik me eerder totaal niet van bewust was. Ook mijn dochter ging vrij snel mee en dat geeft een speciale band.
Terugkijkend heeft het me veel meer gegeven dan de oefeningen en besef van houding en tips voor gebruik van fiets, auto en zitmeubilair. Achteraf had ik toch een soort tijdsbalk in mijn hoofd waarbij ik vanaf mijn 55e niet dood zou gaan maar wel een leven zou krijgen met handicap en pijn die zo erg was dat men het er maar liever niet over had. Dat zware toekomst gevoel is helemaal weg. Het is leuk om bij GabriГ«lla te zijn en ze is zo sportief dat de meegaat in mijn behoefte om oefeningen in het dagelijkse leven te integreren (oefenen om te oefenen is nog iets te veel вЂ˜ziektegedrag’). Ik heb veel meer vertrouwen in de toekomst en het gevoel van dreiging is weg. Stel dat de oefeningen niet meer helpen dan denkt ze vast mee met een operatie en dan zijn er vast weer oefeningen om de gevolgen van de operatie op te vangen. Het komt vast wel goed.

DOWNLOADS EN LINKS


JF Dubousset

Schroth Method Exercises for Scoliosis

Schroth therapeute

Gabriela Eshuis-Kacanski

Scoliose is voor mij niet alleen een deformiteit van de wervelkolom, maar ook mijn persoonlijk levensverhaal.

Als scoliose patiГ«nt ben ik al als tiener geconfronteerd met deze problematiek en heeft het een stempel op mijn leven gedrukt. Het heeft altijd veel aandacht van mij en mijn ouders gevraagd en bovendien veel tijd gekost om te oefenen. In de loop van de jaren heb ik moeten leren omgaan met deze aandoening om de kwaliteit van leven te verbeteren. Niet wetend dat een zittend beroep de klachten in stand kan houden of zelfs kan verergeren, heb ik in eerste instantie voor een zittend beroep gekozen. Ik heb jarenlang als architect gewerkt en werkte dagelijks vaak meer dan 10 uur achtereen aan de computer. Als architect en als scoliose patiГ«nt voelde ik me op een gegeven moment uitgedaagd om mijn klachten radicaal tegen te gaan. Scoliose heeft me toen weer een motivatie gegeven om een vervolgstap te maken en me te laten omscholen tot oefentherapeut Mensendieck.

Deze ervaringen stellen me nu in staat om de scoliose vanuit verschillende perspectieven te zien, zowel als patiГ«nt te ervaren en als therapeut deze aandoening te bekijken en te behandelen.

Gedreven in dit onderwerp, heb ik in het najaar van 2016 nog de intensieve Schroth Dreidimensionale Skoliosetherapie (nach Katharina Schroth) in Bad Sobernheim, Duitsland gevolgd. Hier heb ik mijn kennis en inzicht over scoliose behandelingen verbreed en verdiept. Nu kan ik de therapievorm voor scoliose patiënten veelzijdig inzetten en kan ik verschillende type’s scoliose behandelen, als progressie preventieve of steunende therapie tijdens brace behandeling, alsook bij de degeneratieve scoliose bij ouderen. Postoperatieve scoliose behandelingen geven ook veel ondersteuning aan de patiënten tijdens het revalidatieproces. U kunt mij naam vinden op de lijst van gecertificeerde Schroth therapeuten in Nederland. Klik hier voor meer info

kep    kep

In het najaar van 2019, voor de Corona tijd is de cursus voor Pilates adaptations for scoliosis in Nederland gegeven door Lise Stolze. In de reeks van opleidingen op dit gebied hebben we als Schroth therapeuten weer een waardevolle verdieping hiermee gekregen. De patiГ«nten ervaren deze oefeningen als een leuke variatie in de reeks van Schroth oefeningen en geven weer nieuwe inzichten op het gebied van sporten.

Diploma Pilates for scoliosis    Groepsfoto deelnemers Pilates for scoliosis

Recentelijk, in juni 2018 heb ik de Schroth opleiding volgens Barcelona methode afgerond. Hierdoor kan ik nog specifieker naar de scoliose problematiek kijken en de behandeling doelgerichter inzetten. Afhankelijk van meerdere factoren, zoals de ernst van scoliose, leeftijd van de patient en vooral de inzet van de patient kunnen we samen de kwaliteit van leven in meeste gevallen positief beinvloeden.

kep

Daarvoor, in 2015 heb ik de cursus Schroth Best Practise afgerond. Deze cursus werd gegeven door Dr Hans-Rudolf Wiess persoonlijk, die deze methode ontwikkelde. Tevens is hij de kleinzoon van Katharine Schroth, de grondlegger van de Schroth therapie.

Schroth Best Practice therapeuten in Nederland: klik hier

kep

Ik ben lid van de International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment. Meer over deze organisatie te lezen op www.sosort.org

kep

In juni 2019 heb ik SEAS ( Scientific Exercise Approach to Scoliosis Accreditation Program (SA) for Scoliosis) cursus afgerond. Deze behandelmethode voor scoliose/kyfose is wetenschappelijk bewezen effectief en bovendien zeer toepasselijk in ons dagelijks leven. Ook heel bruikbaar voor niet-scoliosepatiГ«nten.

Isico-SEAS-certificaat    Gabriella met Michele Romano

Contact

Wilt u ons een vraag stellen? Stuur een mail aan info@scoliose-therapie.nl, dan neem ik contact met u op. Graag tot snel!

Praktijkadres: Voorburgseweg 39a | 2264 AC Leidschendam | Meer informatie: Fysiotherapie Barel